top of page

Tilhengerutleie

Leie av IFOR WILLIAMS HB511 hestehenger

1 døgn 500,-
2 døgn 800,-
3 døgn (helg) 1000,-
4 døgn 1200,-
1 uke 1500,-

 

Betingelser:
ALDER
Minimumsalder for å leie henger er 20 år, og man må ha hatt gyldig førerkort sammenhengende i minst 2 år.
BETALING
Leiesum blir fakturert leietaker eller Vipps til Anny - 41568692, og må betales på forskudd, senest dagen før hengeren hentes. Depositum betales kontant ved henting av henger.
UTLEVERING
Henger hentes etter avtale. Hengeren blir gjennomgått sammen med leietaker og det blir tatt bilder av tilstanden til hengeren på daværende tidspunkt. Hengeren leveres ren utvendig og innvendig. 
LEIEPERIODE
Leieforholdet begynner
AVBESTILLINGSGEBYR
Alle bestillinger er bindene. Bookinggebyr blir fakturert leietaker så fort bestilling er mottatt av utleier. Avbestilling må skje minimum 48 timer før bestilt avhentingstidspunkt. Eventuelt 2 døgn i forkant dersom klokkeslett ikke er avtalt på forhånd.
Hvis man unnlater å gjøre dette, ser vi oss nødt til å belaste et avbestillingsgebyr tilsvarende et døgns leie.
SELVRISIKODEKNING.
Utleiepriser inkluderer forsikring. Alle leieforhold har egenandel ved skade, i de tilfeller det viser seg å være leietakers skyld. Utstyrsskap/stevneskap, møkkegreip og annet utstyr som tilhører hengeren skal erstattes av leietaker dersom det blir stjålet, skadet eller ikke er på plass ved levering. Dette dekkes ikke av forsikringen på hengeren.
EGENANDEL.
Egenandel Kr 4000,- 
HENTING / LEVERING.
Etter avtale. Leieforholdet begynner på klokke slett ved henting og gjelder 24 timer frem pr døgn.
Ved for sen levering blir det fakturert kr 75,- inkl. mva. per time for henger. Ved over 5 timer for sen levering faktureres det for 1 døgn ekstra.
ANNET.
Hengeren skal rengjøres godt etter bruk. Møkk og tiss fjernes, (ren flis kan være igjen). Er det møkk på vegger eller skillevegg skal dette vaskes bort. Utvendig vask med høytrykk hvis kjøretøyet har blitt tilgriset. (Det skal ikke brukes svamp ved vasking). Manglende rengjøring etter faktureres med kr 500,- inkl. mva.
Skader som blir påført under leietiden, skal erstattes i sin helhet av leietaker.
Meld fra om evt. mangler på hengeren før du kjører.
Hengeren skal ikke overlastes til andre, eller på annen måte brukes utover det den er bygget for.
Utleier er ikke ansvarlig for uforsiktig/uriktig bruk.
DEPOSITUM.
Kr 1000,-
Betales ved henting og utbetales ved levering dersom hengeren er i samme gode tilstanden som ved henting.
Underskrift (Leietakeren godtar betingelsene og vilkårene i denne leiekontrakt)

bottom of page